Strategi

 

All vår verksamhet och alla våra erbjudanden representeras
av ett enda varumärke – Bankomat®. Under vårt varumärke
samlas alla våra tjänster; uttag, insättning, uttag av utländsk
valuta, kontoutdrag, överföringar samt ändring av PIN.

-

Varumärkesplattform

Vision
Vi förutser marknadens utmaningar, är innovativa och erbjuder ledande lösningar.

Mission
Att hållbart utveckla kontantservice och alternativa erbjudanden.

Vårt uppdrag
Vi är en del av våra kunders värdekedja och kundlöfte. Vi ska möta marknadens behov av kontanter och närliggande tjänster. Våra tjänster ska tillhandahållas med hög tillgänglighet och till lägsta möjliga kostnad.

Varumärkeslöfte
Trygghet, tillgänglighet och kvalitet.

Värdeord
Professionalism, engagemang och respekt.

Strategiska mål

— Sköta en uthållig produktion av kontanttjänster till nuvarande och nya kunder
— Utveckla nya kontant- och närliggande tjänster
— Vara en partner för utvecklings- och förvaltningsarbete utanför kontantområdet
— Vara talesperson i kontanthanteringsfrågor


Varumärkesjuridik

För att säkerställa att vi bidrar till att bygga ett starkt
varumärke ur ett juridiskt perspektiv har vi fastställt några
tumregler för hur vi skriver och pratar om vårt varumärke.
I vår kommunikation skiljer vi på varumärket, verksamheten och bolaget.

— Bankomat® är ett varumärke och hanteras som ett namn, inte som ett ord
— Vi skriver alltid varumärkesnamnet i versalgement, Bankomat®
— Vi förändrar inte varumärkesnamnet genom att tex. böja det till ett verb, använda det i plural eller skriver ihop det med andra namn eller substantiv
— När vi pratar om våra produkter använder vi beskrivande ord som finns i det allmänna språkbruket, tex. automat, uttagsautomat, insättningsautomat och kontanttjänster.
— Vi skriver Bankomat, eller vi/oss, när vi refererar till verksamheten och inte varumärket eller bolaget i juridisk benämning
— Vi skriver Bankomat AB när vi refererar till bolaget
— Vi skriver Bankomat® när vi refererar till varumärket

_

_

_